Thông báo về Ngoại ngữ

Thông báo mở lớp ôn thi tin học chuẩn đầu ra năm 2018

26 Tháng Ba 2018

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương xin thông báo về việc mở lớp ôn thi tin học chuẩn đầu ra năm 2018

Để phục vụ cho việc thi chuẩn đầu ra tin học được hiệu quả, Trung tâm CNTT luôn mở các lớp ôn tập để luyện thi chuẩn đầu ra năm 2018

- Thời gian đăng ký: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

- Địa điểm đăng ký: P407 - Nhà E.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm CNTT - NUAE, điện thoại: +824.62516553