Thông báo về Ngoại ngữ

Bộ sổ tay hướng dẫn xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ

14 Tháng Mười 2019
Với mục đích giúp người học có cơ hội thực tế trải nghiệm với tiếng Anh, Bộ Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ đã được biên soạn bởi các chuyên gia và những nhà quản lí tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng cộng đồng thực hành sử dụng ngoại ngữ.
Cuốn sổ tay bao gồm: Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường tiểu học; Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường trung học cơ sở; Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường trung học phổ thông; Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học;Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ dành cho các hoạt động liên trường.

Quý độc giả có thể vào đường link dưới đây để tham khảo:

https://drive.google.com/open?id=1z13mXSmL4zN1wdoYohASO3ltvonKn73-

Hy vọng cuốn sổ tay này sẽ là một người bạn đồng hành hữu ích, giúp các nhà trường, địa phương áp dụng linh hoạt, sáng tạo các hoạt động vào thực tế, hướng đến việc xây dựng cộng đồng học ngoại ngữ tích cực tại Việt Nam.

Nguồn: BQL Đề án NNQG Người đăng:Truyền thông Đề án NNQG