Lịch thi Ngoại ngữ

Cơ sở phương pháp luận Design

23 Tháng Ba 2018

Cuốn sách gồm 5 chương:

- Chương I: Tại sao cần lý luận Design

- Chương II: Cơ sở phương pháp luận Design

- Chương III: Các phương pháp Design cơ bản

- Chương IV: Một số minh hoạ về quá trình thiết kế sản phẩm

- Chương V: Phụ lục

– Thị hiếu người tiêu dung trong lối sống.