Thông báo về Ngoại ngữ

Danh sách 15 trường được cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc (mới nhất)

23 Tháng Mười Một 2020

Ngày 8/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn 3465/BGDĐT-QLCL về tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo Công văn này thì Bộ GD&ĐT tạo đồng ý với đề xuất của Trường Đại học Quy Nhơn về việc "Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam" và đề nghị Quý Trường cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, theo Thông báo 691/TB-QLCL ngày 8/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT thì có 14 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh) bao gồm:

1. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

2. Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

3. Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Năng

5. Đại học Thái Nguyên

6. Trường Đại học Cần Thơ

7. Trường Đại học Hà Nội

8. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9. Trường Đại học Vinh

10. Học viện An ninh nhân dân

11. Trường Đại học Sài Gòn

12. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

13. Trường Đại học Trà Vinh

14. Trường Đại học Văn Lang

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại thì cả nước có 15 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.


Văn bản đính kèm: Thông báo 691/TB-QLCL ngày 8/5/2020